• Balo Kim Long KL039 (Đen)

  Sản phẩm có 1 ngăn chính lớn và 1 ngăn phụ, 2 ngăn phụ nhỏ, ngăn laptop chứa được laptop tới 14 inch.

  Chất liệu: Vải dù xốp PVC

  Màu sắc: Đen, Đỏ, Xanh, Xám

  Kích thước: 30 x 17 x 40 cm

  Khối lượng: 1.0 kg

  385,000
 • Balo Kim Long KL039 (Đỏ)

  Sản phẩm có 1 ngăn chính lớn và 1 ngăn phụ, 2 ngăn phụ nhỏ, ngăn laptop chứa được laptop tới 14 inch.

  Chất liệu: Vải dù xốp PVC

  Màu sắc: Đen, Đỏ, Xanh, Xám

  Kích thước: 30 x 17 x 40 cm

  Khối lượng: 1.0 kg

  385,000
 • Balo Kim Long KL039 (Xám)

  Sản phẩm có 1 ngăn chính lớn và 1 ngăn phụ, 2 ngăn phụ nhỏ, ngăn laptop chứa được laptop tới 14 inch.

  Chất liệu: Vải dù xốp PVC

  Màu sắc: Đen, Đỏ, Xanh, Xám

  Kích thước: 30 x 17 x 40 cm

  Khối lượng: 1.0 kg

  385,000
 • Balo Kim Long KL039 (Xanh)

  Sản phẩm có 1 ngăn chính lớn và 1 ngăn phụ, 2 ngăn phụ nhỏ, ngăn laptop chứa được laptop tới 14 inch.

  Chất liệu: Vải dù xốp PVC

  Màu sắc: Đen, Đỏ, Xanh, Xám

  Kích thước: 30 x 17 x 40 cm

  Khối lượng: 1.0 kg

  385,000
 • Balo Kim Long KL040 (Đen)

  Sản phẩm có 1 ngăn chính lớn, 2 ngăn phụ nhỏ, 1 ngăn laptop đựng vừa laptop 14 inch. Balo tích hợp cổng sạc USB và cổng tai nghe 3.5.

  Chất liệu: Vải dù xốp PVC

  Màu sắc: Đen, Đỏ, Xanh, Xám

  Kích thước: 30 x 17 x 40 cm

  Khối lượng: 1.0 kg

  385,000
 • Balo Kim Long KL040 (Đỏ)

  Sản phẩm có 1 ngăn chính lớn, 2 ngăn phụ nhỏ, 1 ngăn laptop đựng vừa laptop 14 inch. Balo tích hợp cổng sạc USB và cổng tai nghe 3.5.

  Chất liệu: Vải dù xốp PVC

  Màu sắc: Đen, Đỏ, Xanh, Xám

  Kích thước: 30 x 17 x 40 cm

  Khối lượng: 1.0 kg

  385,000
 • Balo Kim Long KL040 (Xám)

  Sản phẩm có 1 ngăn chính lớn, 2 ngăn phụ nhỏ, 1 ngăn laptop đựng vừa laptop 14 inch. Balo tích hợp cổng sạc USB và cổng tai nghe 3.5.

  Chất liệu: Vải dù xốp PVC

  Màu sắc: Đen, Đỏ, Xanh, Xám

  Kích thước: 30 x 17 x 40 cm

  Khối lượng: 1.0 kg

  385,000
 • Balo Kim Long KL040 (Xanh)

  Sản phẩm có 1 ngăn chính lớn, 2 ngăn phụ nhỏ, 1 ngăn laptop đựng vừa laptop 14 inch. Balo tích hợp cổng sạc USB và cổng tai nghe 3.5.

  Chất liệu: Vải dù xốp PVC

  Màu sắc: Đen, Đỏ, Xanh, Xám

  Kích thước: 30 x 17 x 40 cm

  Khối lượng: 1.0 kg

  385,000
 • Balo Kim Long KL041 (Đen)

  Sản phẩm có 1 ngăn chính lớn, 3 ngăn phụ nhỏ, 1 ngăn laptop đựng vừa laptop 14 inch. Balo tích hợp cổng sạc USB và jack tai nghe 3.5

  Chất liệu: Vải dù xốp PVC

  Màu sắc: Đen, Đỏ, Xanh, Xám

  Kích thước: 30 x 19 x 40 cm

  Khối lượng: 1.0 kg

  405,000
 • Balo Kim Long KL041 (Đỏ)

  Sản phẩm có 1 ngăn chính lớn, 3 ngăn phụ nhỏ, 1 ngăn laptop đựng vừa laptop 14 inch. Balo tích hợp cổng sạc USB và jack tai nghe 3.5

  Chất liệu: Vải dù xốp PVC

  Màu sắc: Đen, Đỏ, Xanh, Xám

  Kích thước: 30 x 19 x 40 cm

  Khối lượng: 1.0 kg

  405,000
 • Balo Kim Long KL041 (Xám)

  Sản phẩm có 1 ngăn chính lớn, 3 ngăn phụ nhỏ, 1 ngăn laptop đựng vừa laptop 14 inch. Balo tích hợp cổng sạc USB và jack tai nghe 3.5

  Chất liệu: Vải dù xốp PVC

  Màu sắc: Đen, Đỏ, Xanh, Xám

  Kích thước: 30 x 19 x 40 cm

  Khối lượng: 1.0 kg

  405,000
 • Balo Kim Long KL041 (Xanh)

  Sản phẩm có 1 ngăn chính lớn, 3 ngăn phụ nhỏ, 1 ngăn laptop đựng vừa laptop 14 inch. Balo tích hợp cổng sạc USB và jack tai nghe 3.5

  Chất liệu: Vải dù xốp PVC

  Màu sắc: Đen, Đỏ, Xanh, Xám

  Kích thước: 30 x 19 x 40 cm

  Khối lượng: 1.0 kg

  405,000

Menu